Monday October 18 2021

Care4fleets Jobs are calling you!

Read news article
Baseline
Wednesday October 27th, 2021

----English below----

Als snelgroeiend bedrijf in pool car management, zien ook wij de gevolgen van de coronaperiode. Enkele maanden was het stiller wegens het thuis werken van onze klanten, maar nu... nu is iedereen er klaar voor. Onze klanten vragen meer diensten en wagens tegelijkertijd dan ooit tevoren, dus ook wij kunnen niet stilstaan. Hierdoor verhogen we onze aantal open vacatures en geven we graag kandidaten een kans om ons eerst te ontmoeten alvorens te solliciteren.

Ben jij klaar voor iets nieuw in je professionele leven? Klaar om te werken in een service-minded snelgroeiend bedrijf? Dan zijn wij het bedrijf voor jou!

Simply Introduce Yourself!

Op woensdag 27 oktober 2021, organiseren we in onze Care4fleets offices een Open Jobday tussen 14h00 en 18h00.

 

Care4Fleets Jobs calling you!

Wat mag je verwachten?

 • - Een leuke tour van onze kantoren
 • - Netwerk met onze collega’s
 • - Enthousiast? Ga dan meteen voor een job interview ter plaatse, de dag zelf!

Ben je niet de hele namiddag vrij of heb je slechts een halfuurtje tijd? Reserveer een tijdslot voor jouw persoonlijke interview door middel van een mailtje sturen naar jobs@care4fleets.be. Kan je niet wachten tot 27 oktober? NO PROBLEM! Stuur ons een mailtje naar jobs@care4fleets.be en we regelen meteen een persoonlijk interview vóór 9 oktober.

Wat breng je best mee naar de Job Day? Je CV natuurlijk.

 

Benieuwd naar onze vacatures? 

Wij zoeken verschillende types mensen voor verschillende types jobs, dus aarzel niet en kom ons vergezellen op woensdag 27 oktober 2021.

 1. 1. Open Job 1:  Internal Customer Support
  • - Als Internal Customer Support, ben je één van de spilfiguren bij Care4Fleets in het service process van jouw klanten. Je bent het aanspreekpunt voor je klanten en hun bestuurders en bent verantwoordelijk voor het behandelen van het volledige proces van hun vloot aan bedrijfswagens. Aanvragen behandelen, bellen en mailen met je klanten zijn je hoofdtaken, waarbij gedetailleerde administratie centraal staat.
  • - Wie zoeken we? Een spontaan persoon (no matter the gender) die een Bachelor diploma of hoger behaalde, iemand die 0 – 10 jaar ervaring heeft en service-minded is en houdt van werken in kleine teams. 
  • - Happy to know more? Lees de volledige jobbeschrijvingen op de VDAB-website.https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/62996724/internal-customer-support-m-v?source=zoekeenjob&medium=vacaturedashboard 
  •  
 2. 2. Open Job 2: Ervaren Accountant/boekhouder
  • - Als een Ervaren Accountant ben je de persoon verantwoordelijke voor sommige van onze juridische entiteiten binnen onze bedrijvengroep Kapman Group. Je volgt de interne boekhouding op van A tot Z. Je staat ook in voor maandelijkse sluitingen, rapportering, debiteuren- en crediteurenbeheer, maakt boekingen, geeft financieel advies, etc.
  • - Wie is onze match? Een serieuse, enthousiaste accounting held, die een bachelor of master diploma op zak heeft in accounting of financiën. Je hebt meer dan 3 jaar relevante ervaring en bent niet bang voor een hele bundel verantwoordelijkheid.
  • - Lees alles over deze functie via de VDAB-website: https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/63125096/ervaren-accountant?source=zoekeenjob&medium=vacaturedashboard
  •  
 3. 3. Open Job 3: Carwash collega
  • - Je zal deel uitmaken van het carwash team in onze interne carwash. Hoofdzakelijk verzorg je cleaning van zowel interieur als exterieur van de bedrijfswagens van onze klanten. Je houdt van details en laat geen enkele wagen weggaan vooraleer deze spik en span is.
  • - Wie zoeken we? Wij zoeken dé carwasher of carwashSTER van onze dromen. Werk je graag in team in een groeiend bedrijf en hou je ervan om wagens tot in de puntjes in orde te zetten? Kom je dan voorstellen op onze Open Jobday!
  • - Meer details vind je via volgende link: https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/62959546/carwash-medewerker-m-v?source=zoekeenjob&medium=vacaturedashboard
  •  
 4. 4. Open Job 4: Aspirant Schade Expert
  • - Als Aspirant Schade Expert heb je een grote interesse in wagens. Auto’s kennen geen geheimen voor jou en elke schade zal je vinden. Je begint met deze job aan een betaalde tweejarige stage, waarbij je op het einde een examen zal afnemen en zo je officiële IAE-erkenning als Expert zal behalen. Dergelijke IAE-erkenningen zijn erg schaars in de Belgische arbeidsmarkt en daarom kwamen we in 2019 met de Drivex Academy. We willen leergierige pas afgestudeerden de kans geven deze erkenning te behalen en zo een mooie carrière helpen opbouwen in de automotive sector.
  • - Are you the Man/Woman/X for us? We zijn op zoek naar afgestudeerden in de richting van Autotechnologie of Automechanica die aan een tweejarige stage willen beginnen. Je bent gaat graag op de baan en houdt ervan om met klanten in contact te komen.
  • - Wil je alle details kennen? Kijk dan zeker naar de volledige job omschrijving op de VDAB-website: https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/62854765/aspirant-auto-expert-m-v?source=zoekeenjob&medium=vacaturedashboard
  •  
 5. 5. Open Job 5: Schade Expert mét IAE-erkenning
  • - Bij Care4fleets zijn we met onze afdeling Drivex gespecialiseerd in het opmeten van schades aan bedrijfswagens. Hiervoor hebben we een sterk team aan experten en adviseurs om dagelijks zowel in-house als op de baan naar klanten te gaan, schades op te meten en dit om te vormen naar professionele rapporten. Je mag je verwachten aan veel verantwoordelijkheid, drukke planningen, en een hecht team.
  • - Wie zoeken we? Voor deze functie zoeken we schade experten die de officiële IAE-erkenning reeds behaald hebben. Heb je een passie voor auto’s en spreekt ons bedrijf je aan, alsook de sector van bedrijfswagens, aarzel dan niet en kom je voorstellen op onze Open Jobday!
  • - De volledige vacature kan u terugvinden via: https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/63106935/auto-experten-met-erkenning-iae?source=zoekeenjob&medium=vacaturedashboard

Zin in verandering in je leven en je carrière?

Simply Introduce Yourself op 27 oktober 2021.

Wie weet, misschien ben jij wel de collega die wij nog missen!

 

 

_______________ ENGLISH____________________

As a fast growing company in pool car management, we as well are feeling and seeing the impact of the Corona period. Some months our business was a bit calmer due to our customers working from home and not hiring as much, but now... Now, everyone is ready for business.

Our customers are asking for more services and cars than ever before. So, we, Care4feets need to answer our customers' needs and grow with them. Therefore, we raised our amount of open vacancies and we want give candidates the possibility of meeting us before applying with us.

Are your ready to work in a service-minded fast growing company? Then we are a match for you!

Simply Introduce Yourself!

On Wednesday 27 oktober 2021, we are organising a Open Jobday between 14h00 en 18h00 in our Care4fleets offices.

What may you expect?

 • - Enjoy a tour of the company offices
 • - Network our colleagues
 • - Excited for a job? Ask for your personal interview on the same day!

If you are not available all afternoon, or only have 30 minutes of time, schedule your personal interview by simply sending us a mail to jobs@care4fleets.be. Can’t wait until then? NO PROBLEM! Send us a mail via jobs@care4fleets.be and we will arrange an earlier date to meet you.

What to bring on our Jobday? Bring your resume of course and your best smile.

Curious for the open vacancies in our company?

We are looking for different types of people and background, so please don’t hesitate and join us on October 27th, 2021.

 1. 1. Open Job 1:  Internal Customer Support
  • - As an Internal Customer Support, you are one of the main characters at Care4Fleets in the service process of your customers. You are the point of contact for our customers and their drivers and are responsible for handling the full treatment of their fleet of company cars. Handling requests, calling and emailing your own customers are mainly your tasks, in which detailed administration is key. 
  • - Who are we looking for? A spontaneous person (no matter the gender) who obtained a Bachelor degree or higher, who has 0 – 10 years of experience, who is service minded and loves to work in small teams. 
  • - Interested to know more? Read our full description on the VDAB-website: https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/62996724/internal-customer-support-m-v?source=zoekeenjob&medium=vacaturedashboard
  •  
 2. 2. Open job 2: Experienced Accountant
  • - As an Experienced Accoutnant, you are the person responsible for some of our legal entities within our company group Kapman Group. You follow up the internal registers from A to Z. Reporting, debit- and creditmanagement, make bookings, financial advice, etc. are the keywords for this job.
  • - Who is our match? A serious, enthusiastic accounting hero, who has obtained a bachelor or master degree in accounting or finances. You have more than 3 years of relevant experience and who is not afraid of a lot of responsibility.
  • - Want to read all of the details? Learn more on the VDAB-website: https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/63125096/ervaren-accountant?source=zoekeenjob&medium=vacaturedashboard
  •  
 3. 3. Open job 3: Carwash colleague
  • - You will be part of our carwash team in our private carwash. Mainly you will take care of the interior and exterior cleaning of company cars of our customers. You love details and won’t let any car leave before it is perfectly clean.
  • - Who are we looking for? We are looking for the carwasher (no matter the gender) of our dreams. Do you like to work in team in a fast growing company and do you love to make cars shinier than ever before? Introduce yourself on our Open Jobday!
  • - More details can be found on the following link: https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/62959546/carwash-medewerker-m-v?source=zoekeenjob&medium=vacaturedashboard
  •  
 4. 4. Open Job 4: Aspirant Damage Expert
  • - As Aspirant Damage Expert you have a great interest in cars. Cars don’t have any secrets for you and every damage will be found by you. With this job, you will start a two-year paid internship, with an exam at the end to earn your official IAE-licence as an Expert. This specific IAE-licence is very scarce in the Belgian job market, which is why we started the Drivex Academy in 2019. We would like to give an opportunity to eager graduates to obtain the IAE-licence and therefore build a wonderful career in the automotive industry.
  • - Are you the Man/Woman/X for us? We would love to meet graduates in Car technology or Car mechanics who would like to start a two-year paid internship. People who like to work in different locations every day and who like to meet customers often.
  • - Want to know all the details of our internship? Take a look at the official job description: https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/62854765/aspirant-auto-expert-m-v?source=zoekeenjob&medium=vacaturedashboard
  •  
 5. 5. Open Job 5: Damage Expert with IAE-licence
  • - At Care4fleets we are known for our department Drivex, who is specialized in measuring damages of company cars. We have our own superteam of experts and advisors who work in-house and go to customers on a daily basis to measure damages and to convert them into professional report. You may expect a lot of responsibility, a busy schedule and a close team.
  • - For this occupation we are looking for people who already obtained the IAE-licence. Do you have a passion for cars and damages and are you enthusiastic about our company and industry, do not hesitate to introduce yourself on October 27th or earlier.
  • - The complete job description can be found on: https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/63106935/auto-experten-met-erkenning-iae?source=zoekeenjob&medium=vacaturedashboard

Excited for bringing a change in your carreer?

SImply Introduce Yourself at our Open Jobday on October 27th, 2021.

Who know, you might be the colleague that we are looking for!

See you soon!